1. OGÓLNE

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.noxsport.pl jest firma IRON BIKES z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szkolna 9, posiadająca NIP nr: 829-17-15-190 oraz nr statystyczny REGON: 101005350.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klientów internetowego sklepu rowerowego www.noxsport.pl wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia, tzn. przekazujemy je firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej celem dostarczenia. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.

Dane osobowe przekazane nam przez klientów sklepu są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO").

Zgodnie z tą ustawą zapewniamy Wam możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę Klienta, usunięte z serwera serwisu WWW.

Zasady Ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w naszej bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Jeśli Klient wyrazi dodatkowo zgodę, jego dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowościach, promocjach, wyprzedażach i innych usługach dostępnych w sklepie.

3. ZAMÓWIENIA

Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dając możliwość Klientowi do złożenia zamówienia o każdej porze. Klientami Sklepu w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Potwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem umowy kupna-sprzedaży w zakresie zamawianych produktów z Właścicielem.

Strona przystosowana jest do przeglądarek: Chrome,Opera.

Promocje na towary dotyczą tylko zakupów w sklepie internetowym. Ceny w sklepie stacjonarnym oraz internetowym stanowia dwie odrębne oferty. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówienia dokonanego w sklepie internetowym po upływie 24h .

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Właściciel po uprzednim poinformowaniu Klienta zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient dokona zakupu produktu, a z jakiejś niezależnej od Właściciela przyczyny, produkt ten okaże się być niedostępny. Oferta Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywista dostępność towarów, których nie ma w magazynie może odbiegać od terminów publikowanych w Sklepie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconej uprzednio ceny i innych poniesionych opłat.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niepełnie wskazanym adresem. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

Zamówienia, za które płatność nie została dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia będą automatycznie anulowane i uznawane za odstąpienie od umowy przez Klienta. Odpowiedzialność Sklepu za brak realizacji zamówienia w takim przypadku zostaje w pełni zniesiona. Za datę płatności Klienta uznaje się zaksięgowanie kwot na koncie Sklepu.

Zamówienia w sklepie internetowym NOXSPORT są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego NOXSPORT obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 6 dni od złożenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian cen produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Przedmiotowe zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian. 

ZWROTY

Zakupione towary mogą być zwrócone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podania przyczyny.

Klient ma prawo rozpakować towar i sprawdzić, czy jest zgodny z zawartą wcześniej umową. Aby przyjąć zwrot towar musi wrócić w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania oraz z dowodem zakupu. W przypadku stwierdzenia śladów użytkowania zakupionego towaru sklep uwzględni jego koszty.

Zwrot towaru odbywa się na koszt nabywcy.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

• Towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, uszkodzony, a Kupujący posiada dowód zakupu

• Ponadto, zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek), zwracane z kompletną jego zawartością (produkt, wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.).


W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Sklep NOXSPORT

ul. Szkolna 9

98-220 Zduńska Wola


WAŻNE:
• Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
• Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona po otrzymaniu przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni.
• Koszty przesyłek nie podlegają zwrotowi.

 

REKLAMACJE

FORMULARZ REKLAMACJI


Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, możesz skorzystać, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora). Uwzględniane są jedynie reklamacje złożone w ciągu 2 lat od momentu zakupu.

W takim przypadku reklamowany towar prosimy odesłać na adres:

Sklep NOXSPORT

ul. Szkolna 9

98-220 Zduńska Wola

 

z dopiskiem "Reklamacja"
wraz z otrzymaną fakturą lub paragonem i opisem przyczyn reklamacji.

Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje o dalszym postępowaniu.


W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci równowartość ceny towaru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru pod adres firmy.
  • Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 

W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

  • w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawy,
  • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła naprawić towaru w odpowiednim czasie – towar zostanie wymieniony na nowy.

 

WAŻNE:
• Odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdź stan przesyłki.
Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
• W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
• W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.


6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Jeśli tylko zamówiony towar znajduje się na magazynie naszego sklepu, paczka wysyłana jest do klienta w ciągu max. 48 godzin od zaksięgowania pieniędzy na koncie. Jeśli towaru aktualnie nie ma na magazynie, lub jest sprowadzany na zamówienie klienta, czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Nie odpowiadamy za spóźnienia spowodowane złą pracą poczty, lub firmy kurierskiej.